Novosti

24.6.2024.

ERASMUS+ MOBILNOST NA TEČAJU „A EUROPEAN SCHOOL FOR ALL CHILDREN“ U RIMU

U okviru Erasmus+ akreditacijskog projekta u području obrazovanja odraslih, u potpunosti financiranog sredstvima EU i pod pokroviteljstvom AMPEU (Agencije za mobilnost i programe EU), na Erasmus+ mobilnosti osoblja na strukturiranom tečaju A European School for All Children, koji se održavao u Rimu od 17. do 22.6.2024., sudjelovale su djelatnica POU Kutina i voditeljica kulture Jasminka Molnar i vanjska suradnica predavačica engleskog jezika Sanja Kos. Obje djelatnice su predavačice programa osnovnoškolskog obrazovanja odraslih u POU Kutina u sklopu kojeg se, između ostalih, susreću i s pripadnicima manjina i to pretežito romske nacionalne manjine. Time ostvarujemo jedan od zadanih ciljeva projekta, a to je osnaživanje našeg nastavnog osoblja u domeni inkluzivnosti i multikulturalnosti u obrazovanju. 6-dnevnim programom tečaja bile su obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

 1. Dan – uvodne prezentacije obrazovnih institucija i njihovih programa
 • inkluzivno obrazovanje i škola – pregled različitosti prisutnih u učionici
 1. Dan – razumijevanje i upravljanje multikulturnom učionicom
 • pojam „različitosti“ i vrijednosti potrebne za razumijevanje i suočavanje s različitošću
 • kako pristupiti učenicima iz perspektive diskriminacije i manjina, podižući interkulturalnu osviještenost
 1. Dan – jednake prilike za sve
 • poštivanje učenikovih potreba i sposobnosti
 • primjena koncepta jednakosti u nastavi, pružanje jednakih prilika za učenje i uspjeh u obrazovanju i životu, bez obzira na emocionalni, fizički i socijalni status pojedinca
 1. Dan – važnost IKT-a
 • kako primjenjivati IKT alate da bi se podigla svijest o različitostima i izgradila inkluzivnija okolina
 1. Dan – napredno razmišljanje
 • škola za budućnost – promicanje i suradnja na međunarodnim projektima i uključivanje polaznika u europske obrazovne aktivnosti
 1. Dan – kulturne aktivnosti – upoznavanje Rima i talijanske kulture

Polaznice tečaja su stekle certifikat institucije Europass Teacher Academy kojim se potvrđuju stečena znanja i vještine potrebne u svakodnevnom životu i radu u obrazovanju s pripadnicima manjina, podižući svijest o važnosti inkluzije i multikulturalnosti te sprečavanju diskriminacije i tolerantnijem obrazovnom i životnom okruženju.

Dokumenti za preuzimanje