Službenik za informiranje

Sanja Friščić, prof.
Telefon: 044/682-318
E-pošta: obrazovanje@pou-kutina.hr

Akti i dokumenti

 Naziv 
PDFStatut Pučkog otvorenog učilišta KutinaDownload
PDFPravilnik o radu Pučkog otvorenog učilišta KutinaDownload
PDFPoslovnik o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta KutinaDownload
PDFPravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva POU KutinaDownload
PDFPravilnik o zaštiti od požaraDownload
PDFPravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabaveDownload
PDFOdluka o imenovanju službenika za informiranjeDownload
PDFOdluka o određivanju visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacijaDownload
PDFOdluka o ustroju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacijaDownload
PDFPravilnik o sigurnosti osobnih podataka Download
PDFIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinuDownload
PDFOdluka UV-a o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podatakaDownload
PDFOdluka UV-a o cijeni usluga u POU KutinaDownload
PDFGodišnje izvješće o radu i financijsko izvješće za 2021. godinu POU KutinaDownload
PDFIzmjena Plana nabave za 2022. godinuDownload
PDFPlan nabave za 2022. godinuDownload
PDFOdluka o usvajanju Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada KutineDownload
PDFIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinuDownload
XLSXFinancijsko Izvješće za 2022.g. Excell 1Download
XLSXFinancijsko Izvješće za 2022.g. Excell 2Download
DOCBilješke uz financijski izvještaj za 2022. godinuDownload
PNGPrve izmjene i dopune Plana nabave Pučkog otvorenog učilišta Kutina za 2023. godinuDownload
PDFCjenik usluga Pučkog otvorenog učilišta Kutina 2023.g.Download
PDFUpisi u programe obrazovanja odraslih u 2023.Download
PDFIzvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Kutina i financijsko izvješće za 2022.g.Download