Službenik za informiranje

Sanja Friščić, prof.
Telefon: 044/682-318
E-pošta: obrazovanje@pou-kutina.hr