Program osposobljavanja za poslove dadilje

Sektor: Zdravstvo i socijalna skrb

Trajanje programa: Program osposobljavanja u trajanju od 400 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa izvodit će se u trajanju od 178 sati, vježbe u trajanju od 72 sata, te praktična nastava u trajanju od 150 sati.

Uvjet za upis: najmanje trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje obrazovne razine 4.1. i uvjerenje obiteljskoga liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje.

Opis: Polaznik završetkom programa stječe ove kompetencije: skrbe se samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života, obavlja djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke, komunicira s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način, skrbi se o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta, provodi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta, provodi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školske dobi, organizira igru, rekreaciju i zabavu za dijete, nadzire školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja, primjenjuje pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Cijena programa: 491,00 EUR (3.699,44 kn) do 610,50 EUR (4.599,81 kn) za jednokratnu uplatu kod potpisivanja ugovora ili 517,60 EUR (3.899,86 kn) do 663,60 EUR (4.999,89 kn) mjesečnim uplatnicama do dužine trajanja tečaja. Cijena se formira prije početka programa ovisno o broju polaznika.

 

Program osposobljavanja za pomoćnike u nastavi u radu s učenicima s teškoćama

Sektor: Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Trajanje programa: Program osposobljavanja realizirat će se redovitom nastavom u trajanju od 218 sati, od čega je 90 sati teorijske nastave, 24 sata vježbi i 104 sata praktične nastave.

Uvjet za upis: završena najmanje četverogodišnja srednja škola, potvrda o nekažnjavanju, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove pomoćnika/ce u nastavi, poznavanje osnove rada na računalu.

Opis: Polaznik završetkom programa stječe ove kompetencije: razlikuje i primjenjuje osnovne principe odgoja i obrazovanja u inkluzivnim uvjetima, provodi i pruža podršku učenicima s teškoćama, u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina, uz nadzor stručnjaka. Osigurava inkluzivno okruženje za učenika s teškoćama u suradnji s učiteljem/nastavnikom i stručnim timom škole, komunicira na primjeren način s učenicima, učiteljima/nastavnicima, stručnim timom i roditeljima, koristi podršku mobilnog stručnog tima, primjenjuje mjere sigurnosti i pruža prvu pomoć

Cijena programa: 331,80 EUR (2.499,95 kn) do 424,70 EUR (3.199,90 kn) za jednokratnu uplatu kod potpisivanja ugovora ili 371,60 EUR (2.799,82) do 464,50 EUR (3.499,78 kn) mjesečnim uplatnicama do dužine trajanja tečaja. Cijena se formira prije početka programa ovisno o broju polaznika.

 

Program osposobljavanja za poslove njegovatelja

Sektor: Zdravstvo i socijalna skrb

Trajanje programa: Program osposobljavanja u trajanju od 500 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom, teorijski dio programa u trajanju od 170 sati izvodi se u učionici ustanove za obrazovanje odraslih, vježbe se izvode 50 sati u specijaliziranoj učionici opremljenoj za vježbe i praktični dio programa u  trajanju od 280 sati izvodi se u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji.

Uvjet za upis: završena osnovna škola, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice.

Opis: Polaznik završetkom programa stječe ove kompetencije: razlikuje, odabire i koristi odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba, prepoznaje promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba, komunicira na primjeren način s korisnicima i primjenjuje pravila  poslovnog bontona, primjenjuje pravila i postupke higijene prostora i pribora, primjenjuje pravila zaštite na radu i pruža prvu pomoć.

Cijena programa: 491,00 EUR (3.699,44 kn) do 610,50 EUR (4.599,81 kn) za jednokratnu uplatu kod potpisivanja ugovora ili 517,60 EUR (3.899,86 kn) do 663,60 EUR (4.999,89 kn) mjesečnim uplatnicama do dužine trajanja tečaja. Cijena se formira prije početka programa ovisno o broju polaznika.

Program osposobljavanja za gerontodomaćice

Sektor: Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Trajanje programa: Program osposobljavanja od ukupno 160 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 65 sati i vježbe u trajanju od 14 sati izvode se u učionici ustanove. Praktična nastava u trajanju od 81 sat realizira se u institucijama koje se bave brigom o starijim osobama s kojima ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji te u domaćinstvu korisnika s iskusnim/om gerontodomaćinom/com pod nadzorom mentora.

Uvjet za upis: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje poslova  gerontodomaćina/ice.

Opis: Polaznik završetkom programa stječe ove kompetencije: prepoznaje i razlikuje potrebe osoba treće životne dobi te im pomaže primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, prilagođava načine pripreme obroka/priprema ga ili dostavlja hranu korisniku, koristi odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta, prilagođava i obavlja poslove potrebama starije osobe i u uvjetima kućanstva, komunicira na primjeren način sa starijim osobama i primjenjuje pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama, primjenjuje pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoći.

Cijena programa: 331,80 EUR (2.499,95 kn) do 424,70 EUR (3.199,90 kn) za jednokratnu uplatu kod potpisivanja ugovora ili 371,60 EUR (2.799,82) do 464,50 EUR (3.499,78 kn) mjesečnim uplatnicama do dužine trajanja tečaja. Cijena se formira prije početka programa ovisno o broju polaznika.