RAVNATELJICA

Sanja Feltrin, prof.

Telefon: 044/682-315

Mobitel: 099/5334-506

E-pošta: ravnateljica@pou-kutina.hr

TAJNIŠTVO

Silvija Jančić

Telefon: 044/682-318

E-pošta: pou-kutina@pou-kutina.hr

E-pošta: tajnistvo@pou-kutina.hr

 

ADMINISTRATOR

Ivana Belši

Telefon: 044/682-318

E-pošta: administrator@pou-kutina.hr

Obrazovanje /

Službenik za informiranje

Sanja Friščić, prof.

Telefon: 044/682-318

E-pošta: obrazovanje@pou-kutina.hr

Obrazovanje/

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Anica Zovko, prof.

 Telefon: 044/682-318

 E-pošta: obrazovanje-projekti-eu@pou-kutina.hr

 

 

 

KULTURA

Jasminka Molnar, mag.cin.

 Telefon: 044/682-318

 E-pošta: voditeljica-kulture@pou-kutina.hr

 

 

 

kULTURA

Inga Martinović Žanić dipl. pol.

Telefon: 044/682-318

E-pošta: kultura@pou-kutina.hr

KINO

Hrvoje Tomac
Kristian Schneider

Telefon: 044/682-316

E-pošta: kino@pou-kutina.hr

 

BLAGAJNA

Darko Rajić

Telefon: 044/682-316

E-pošta: blagajna@pou-kutina.hr